Akoestiek

Binnen het werkveld akoestiek houd ik me vooral bezig met complexe zalen en/of zalen waar muziek een belangrijke functie heeft.

Dit zijn onder andere restauraties of herinrichtingen van historische monumenten (religieus of cultureel erfgoed). Deze hebben vaak een combinatie van een complexe akoestiek, beperkingen vanwege de gebouw- of instrumentstatus en een gewenst (multifunctioneel) gebruik dat veel breder is dan voorheen. Juist in dit soort gebouwen is een garantie op de handhaving of correcte wijziging van de akoestiek extreem belangrijk. Ook is een perfecte afstemming van het geluidsysteem op de akoestiek van bovengemiddeld groot belang. Dit vraagt veel kennis en specifieke ervaring.

Andere type gebouwen waar ik veel bij betrokken ben zijn concertzalen, studio’s, theaterzalen,  bioscopen, clubs en evenementenlocaties alsmede grote publieke ruimten (stadions, stations, luchthavens enzovoorts).

In totaal heb ik in meer dan 28 jaar ongeveer 1.500 zalen geadviseerd van groot tot klein. Enige referenties treft u hier aan. Daarnaast ben ik bezig met aanverwant onderzoek aan en ontwikkeling van akoestische producten zoals absorbers, diffusoren of luidsprekers.

Advies wordt gegeven onder de naam van Auditum BV. Hierbij werken collega's Gislaine Schrijnemakers, Lisa Skourtou en ik samen aan advisering in heel Europa.

Verder ben ik in het kader van integrale advisering rondom kerkgebouwen deelnemer van het Kerkenplatform, alsmede actief in diverse organisaties rondom akoestiek en audio. Daarnaast ben ik bestuurslid bij Klankbord.nu en Stichting Akoestisch Keurmerk.