Akoestiek

Binnen het werkveld akoestiek houd ik me vooral bezig met complexe zalen en/of zalen waar muziek een belangrijke functie heeft.

Dit zijn onder andere restauraties of herinrichtingen van historische monumenten (religieus of cultureel erfgoed). Deze hebben vaak een combinatie van een complexe akoestiek, beperkingen vanwege de gebouw- of instrumentstatus en een gewenst (multifunctioneel) gebruik dat veel breder is dan voorheen. Juist in dit soort gebouwen is een garantie op de handhaving of correcte wijziging van de akoestiek extreem belangrijk. Ook is een perfecte afstemming van het geluidsysteem op de akoestiek van bovengemiddeld groot belang. Dit vraagt veel kennis en specifieke ervaring.

Andere type gebouwen waar ik veel bij betrokken ben zijn concertzalen, studio’s, theaterzalen,  bioscopen, clubs en evenementenlocaties alsmede grote publieke ruimten.

In totaal heb ik in meer dan 25 jaar ongeveer 1.500 zalen geadviseerd van groot tot klein. Enige referenties treft u hier aan. Daarnaast ben ik bezig met aanverwant onderzoek aan en ontwikkeling van akoestische producten zoals absorbers, diffusoren of luidsprekers.

In Nederland geef ik ook advies namens en onder de naam van Het GeluidBuro. Naast mijn specialisme zaal- en elektro-akoestiek ondersteunen mijn collega's van Het GeluidBuro ook op alle andere werkterreinen die met geluid te maken hebben. Voor projecten buiten Nederland werk ik samen met collega Lisa Skourtou MSc.

Verder ben ik in het kader van integrale advisering rondom gebouwen deelnemer van het Kerkenplatform, alsmede actief in diverse organisaties rondom akoestiek en audio.

           
logo