Kerkenplatform Evenement

Op 23 januari 2020 is er een Kerkenplatform mini symposium in het Academiehuis / Grote kerk Zwolle. Meer informatie vindt u op www.kerkenplatform.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.

De Grote kerk in Zwolle is bij de recente restauratie en herinchting door een aantal bedrijven van het Kerkenplatform, waaronder Het GeluidBuro, ondersteund. De werkzaamheden in de Grote kerk zijn nog niet afgerond, maar u kunt op 23 januari vanaf 17.00 uur de kerk bewonderen.

Het programma bestaat onder andere uit een aantal workshops. Eén van deze workshops betreft 'Toekomstmuziek en Akoestiek'. Kerken veranderen, het gebruik van kerken verandert en er komen in veel kerken nieuwe functies bij. De akoestiek verandert vaak niet. De vraag is of dit zo moet zijn of dat de akoestiek wel mee verandert. Ik neem u in de workshop mee in de toekomst van kerken en bespreek graag met u een aantal overwegingen en (technische) mogelijkheden.

Graag tot de 23e!