Presentatie boek Akoestiek in 100 kerken - 29 april 2021

Presentatie boek Akoestiek in 100 kerken - 29 april 2021

Uitnodiging symposium

‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’

Het symposium vindt plaats op donderdag 29 april 2021, live vanuit het Acoustic Experience Lab in Harderwijk. Virtueel bij te wonen via ZOOM na opgave via: info@klinkenderfgoed.nl onder vermelding van het trefwoord ‘Akoestiek’, uw naam en het e-mailadres waar de ZOOM-link naartoe gestuurd kan worden. Uw opgave ontvangen wij graag vóór 27 april 2021. De ZOOM-link ontvangt u uiterlijk 28 april 2021 in uw mailbox.

Eind 2018 heeft Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) aan Jan Bril (akoestisch expert) opdracht gegeven tot de uitvoering van het project `Akoestiek.’ Dit bestond uit metingen in 100 aan ‘Klinkend Erfgoed’ gerelateerde gebouwen, geografisch verspreid over Nederland en in een mix van bouwjaren, bouwstijlen, grootte en functie. Jan Bril is in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en vele vrijwilligers gekomen tot een boeiende inventarisatie van ‘onze’ akoestiek en heeft dit vastgelegd in het boek dat deze middag centraal staat. Uit het voorwoord van de auteur:

“In het Nederlandse landschap zijn kerken een vanzelfsprekendheid. Nagenoeg elke provincie, stad of dorp heeft wel een lokaal of verder bekende historische kerk. Het landschap verandert snel, waarbij ook het gebruik van kerken aan verandering onderhevig is. Veel kerken worden in de oorspronkelijke functie voor erediensten gebruikt, een toenemend aantal kerken krijgt ook andere functies. Dit heeft invloed op het gebouw en de inrichting van het gebouw. En daarmee heeft dit ook invloed op de akoestiek en bijvoorbeeld de klank van een historisch orgel.

In de dagelijkse praktijk worden bij herinrichtingen of verbouwingen uiteenlopende vragen in relatie tot de akoestiek gesteld: vaak wil men het behoud van de akoestiek bij forse wijzigingen waarborgen, soms is er ook een grote veranderingswens.

In dit boek ziet u geen vastomlijnd antwoord op hoe met de akoestiek in historische monumenten moet worden omgegaan, dit is te afhankelijk van het individuele monument. Wel vindt u een appel om zorgvuldig met de akoestiek om te gaan, waarbij handvatten daartoe worden gegeven. Dit om de beleving van akoestiek in erfgoed net zo vanzelfsprekend te laten zijn als de kerken zelf in het Nederlandse landschap.”

Het symposium wordt georganiseerd door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deelname is gratis!

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30-15.45     Welkom, opening & inleiding Robert Helder, voorzitter SKEN

15.45-16.45     Presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’ inclusief virtuele akoestische beleving (hoofdtelefoon wordt aanbevolen) Jan Bril, akoestisch expert, leider van het onderzoek en auteur van het boek.

16.45-16.55     Overhandiging van het boek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’ aan Susan Lammers, directeur RCE

16.55–17.00    Afsluiting Robert Helder