In Ouderkerk is dit nieuwe kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente gebouwd. De ruimteljke randvoorwaarden waren zodanig dat er een beperkte bouwhoogte mogelijk was. Dit gaf niet alleen voor de uitstraling van het gebouw, maar ook voor de gewenste akoestiek grote uitdagingen. In een kergebouw als deze wordt de akeostiek met name afgestemd op gemeentezang en orgelspel. Dat betekent: veel zaalvolume en doorgaans veel vrije hoogte. Omdat dit niet beschikbaar was heeft het heel veel reken- en denkwerk gevraagd om het toch voor elkaar te krijgen hier een goede akoestiek te maken. In nauwe samenwerking en afstemming met Born architecten is dit gerealiseerd. We kijken terug op een spannend proces en zeer tevredenstellend resultaat.

  • Uitvoering: 27-07-2017

Bekijk meer foto's van "Ouderkerk (NL) - HHG"

Klik op onderstaande foto voor een vergroting