Zwolle (NL) - Academiehuis Grote Kerk

De Grote Kerk in Zwolle wordt grondig aangepast met het oog op het toekomstig meer multifunctioneel gebruiken van het gebouw als Academiehuis Grote Kerk. De aanpassingen worden in meerdere fasen uitgevoerd, waarbij de eerste fase is afgerond in 2019. De tweede fase vindt de jaren na 2020 plaats. Ook het beroemde Schnitger-orgel wordt over meerdere jaren gerestaureerd.

Bij de eerste fase is de vloer inclusief banken/stoelenplan vernieuwd. In het schip is nu een houten vloer aanwezig die flexibel met verschillende gebruiksscenario's kan worden gebruikt. In nauwe afstemming met de architect (Van Hoogevest) en de installateur (Schaapsound) zijn een aantal gebruiksscenario's in de gehele kerk gedefinieerd die als uitgangspunt hebben gediend voor de berekeningen en latere uitvoering.

Het resultaat is een prachtig en multifunctioneel te gebruiken gebouw van en voor alle Zwollenaren, die daartoe ook uitnodigt met veel fraaie details in het ontwerp van de ingrepen. Er is zoveel nieuw en - getogen in Zwolle - beleef ik ook zoveel opnieuw wat er al eeuwenlang is.

Naast het multifunctionele gebruik is de akoestiek, mede dankzij de ingrepen aan het vloerplan, niet alleen gehandhaafd voor het Schnitger-orgel, maar is de overdracht van het instrument zelfs iets verbeterd waarbij details in de muziek wat verder in de kerk hoorbaar zijn dan voorheen.

En wat Viktoriia tijdens de tweede fase van de restauratie in de kerk doet (april 2021), kunt u ervaren in het Acoustic Experience Lab.

 

  • Uitvoering: 05-05-2021

Bekijk meer foto's van "Zwolle (NL) - Academiehuis Grote Kerk"

Klik op onderstaande foto voor een vergroting