Akoestiek Monumenten

Onderstaand zijn enige referenties van monumenten opgenomen. Dit betreft meestal rijksmonumenten, cultureel erfgoed of gebouwen die in een buitenlands of mondiaal monumentenregister staan (zoals Denkmalschutz of Unesco). Deze monumenten hebben gemeenschappelijk dat de beschermingsgraad zeer hoog is en de akoestiek, vooral in de gebouwen met een monumentaal orgel, vaak gehandhaafd moet worden. Dit geldt ook wanneer er een grote restauratie of herinrichting plaatsvindt, hoewel dergelijke ingrepen soms aangewend kunnen worden om ook de akoestiek aan te passen. De gebouwen moeten in de regel worden voorzien van een zeer goede spraakverstaanbaarheid en steeds vaker van weergave van versterkte muziek. De balans tussen de 3 A’s (Architectuur, Akoestiek en Audio) vraagt een zeer nauwkeurige afstemming.


Akoestiek Monumenten

Bekijk onderstaande referenties