In Sneek is de Martinikerk gerestaureerd, opnieuw ingericht en uitgebreid met een nieuwe, qua architectuur contrasterende, aanbouw. Architectenbureau Kijkstra - Brouwer uit Beetsterzwaag heeft het project begeleid, dat in 2023 is opgeleverd.

In de Martinikerk staat een Schnitgerorgel, vrijstaand tussen het koor en het schip. Bij de ingrepen is het koor afgekoppeld van de rest van de ruimte en is het schip met zijbeuken heringericht. Dit had ook gevolgen voor het Schnitger hoofdorgel en het Van den Heuvel koororgel, die is verplaatst naar een zijbeuk.

De doelstelling was dat de akoestiek, die zich kenmerkt door een minder royale nagalmtijd en minder reflecties dan in een gemiddeld vergelijkbaar monument, voor het hoofdorgel niet achteruit mocht gaan. Dit is gelukt. Sterker nog, het hoofdorgel wordt nu beter ondersteund door de akoestiek, waarbij de nagalmtijd licht is verlengd en met name positieve reflecties via verplaatste klankborden bijdragen aan een betere en meer gelijkmatige overdracht van dit machtige instrument in de ruimte.

Het Van den Heuvel koororgel is geplaatst in de zijbeuk, zodanig dat het de hele beuk vanuit een symmetrisch standpunt over de lengte-as bedient. Het orgel komt hier ook beter tot zijn recht dan in de voormalige koorruimte, waarbij ook meer luisteraars kunnen genieten van de klank.

Tegelijkertijd lag de lat op het gebied van spraakverstaanbaarheid en versterkte muziekweergave hoog. Ondanks de 'kerkakoestiek' moet de kerk wel multifunctioneel gebruikt worden. Uit de controlemetingen bleek ook dat dit doel met vlag en wimpel gehaald is, waarbij de geluidinstallatie van Rients Faber uit Twijzel is opgebouwd uit zeer hoogwaardige componenten.

Ik ben als (enige?) betrokken niet-Fries dankbaar en ook wel een beetje trots dat ik mocht bijdragen aan het geschikt maken van dit prachtige Friese monument voor de toekomst. Vooral omdat weer blijkt dat het toekomstbestendig en multifunctioneel maken van een kerk uitstekend kan samengaan met het behoud of een optimalisatie van de akoestiek voor het monumentale orgel.

  • Uitvoering: 18-11-2023

Bekijk meer foto's van "Sneek (NL) - Martinikerk"

Klik op onderstaande foto voor een vergroting