Barneveld (NL) - Adullamkerk Barneveld-Zuid

Da Adullamkerk is in 2008 in gebruik genomen. De gemeente bleef groeien, waarmee zo'n 12 jaar na eerste ingebruikname het besluit is genomen dat een galerij ontworpen en gebouwd moest gaan worden. De kerk was hier al enigzins op voorbereid en de galerij is in zeer korte tijd na het advies gebouwd en in december 2021 gereed gekomen. De capaciteit is hiermee van 1380 naar 1930 zitplaatsen toegenomen.

Er lag al een akoestisch onderzoek van een derde partij. Dit onderzoek riep vragen op, met name vanuit het perspectief van spraakverstaanbaarheid. De installateur Schaapsound had voorgesteld om bij de veranderingen vanwege deze galerij eerst goed onderzoek te doen alvorens de installaties verder uit te werken en daarbij de zaalakoestiek en geluidinstallatie integraal te bekijken. Dat bleek geen luxe maar noodzaak. Bij het uitvoeren van dit onderzoek is gezocht naar de optimale akoestiek, die een goede spraakverstaanbaarheid met een precies op de akoestiek afgestemde geluidinstallatie mogelijk maakt terwijl tegelijkertijd het orgel en gemeentezang zo maximaal mogelijk wordt ondersteund. Hiertoe was wel een aanpassing van de materialen en afwerkingen nodig zoals die eerder bedacht waren. Het resultaat is een akoestiek en geluidinstallatie die perfect op elkaar zijn afgestemd, waardoor de invloed van zo'n grote galerij op de akoestiek beperkt is en het orgel zelfs nog beter dan voorheen door de akoestiek wordt ondersteund. De meeste akoestische voorzieningen zijn vaak bewust niet zo zichtbaar, maar hier zijn de nodige houten diffusoren in de achterwand esthetitsch juist prachtig zichtbaar gemaakt en opgenomen in het geheel.

Meer informatie: https://www.rd.nl/artikel/959433-interieur-adullamkerk-barneveld-totaal-veranderd

Foto's: RD

 

  • Uitvoering: 22-01-2022

Bekijk meer foto's van "Barneveld (NL) - Adullamkerk"

Klik op onderstaande foto voor een vergroting