Akoestiek Overig

Onderstaand zijn enige referenties van uiteenlopende zalen met uiteenlopende functies opgenomen. Een deel hiervan zijn kleinere ruimten zoals clubs of studio’s, waar de installatie vaak van topkwaliteit is voor het doel, maar de ruimte-akoestiek het geluid negatief beïnvloed doordat de installatie en akoestiek niet optimaal ‘samenwerken’. Een ander deel betreft grote publieksruimten zoals plenaire zalen, auditoria, concertzalen of multifunctionele zalen, atria of verkeershubs zoals een station, verkeerstunnel of luchthaven waar de vooral spraakverstaanbaarheid optimaal moet zijn.


Akoestiek Overig

Bekijk onderstaande referenties